artykuł nr 1

Pobierz: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz:
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Pobierz: Informacja o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego
Pobierz: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 21 września 2015 r.  o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców
Pobierz: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej w okręgu wyborczym nr 5
Pobierz: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczycgh nr 11, 12, 13
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Wybory do Sejmu RP - Technika głosowania
Pobierz: Wybory do Senatu RP - Technika głosowania
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni
Pobierz:

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni

Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach

Przypominamy wyborcom i członkom obwodowych komisji wyborczych, że w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na "zimowy" (zmiana wskazań zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00).

Dostępne kategorie:
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r.
Wybory ławników na kadencję 2024-2027
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r.
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
Wybory samorządowe 2018 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.
Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.
Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r.
Wybory samorządowe 2010 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r.
Wybory 2004-2007