artykuł nr 1

Pobierz:  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
Pobierz:  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz:  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz:  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca formy składania wniosków dot.: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
Pobierz:  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych  i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
Pobierz:  Informacja o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz:  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz:  Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz:  Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 14 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
Pobierz: Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Pobierz: Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Infomracja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Świedziebni w dniu referendum ogólnokrajowego
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Świedziebni w dniu referendum ogólnokrajowego
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Michałkach w dniu referendum ogólnokrajowego
Pobierz:

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Janowie w dniu referendum ogólnokrajowego

Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5 w Zasadach w dniu referendum ogólnokrajowego

 

Dostępne kategorie:
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r.
Wybory ławników na kadencję 2024-2027
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r.
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
Wybory samorządowe 2018 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.
Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.
Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r.
Wybory samorządowe 2010 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r.
Wybory 2004-2007