artykuł nr 1

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.

Pobierz: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pobierz: Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz: Informacja o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Informacja w sprawie uzyskiwania informacji o wyborach przez wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego
Pobierz: Informacja o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Pobierz: Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
Pobierz: Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 1 w Świedziebni w dniu ponownego głosowania
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 2 w Świedziebni w dniu ponownego głosowania
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 3 w Michałkach w dniu ponownego głosowania
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 4 w Janowie w dniu ponownego głosowania
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 5 w Zasadach w dniu ponownego głosowania