artykuł nr 1

WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 R.

Pobierz: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Pobierz: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Pobierz: Informacja w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Pobierz:

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 17 marca 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Pobierz: Informacja o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Pobierz: Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 22 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Pobierz: Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz:

Załączniki Nr 1-5
do Zarządzenia Nr 15/2014 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 5 maja 2014 r.

Pobierz: Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zasadach
Pobierz: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 1 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 2 w Świedziebni
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 3 w Michałkach
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 4 w Janowie
Pobierz: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 5 w Zasadach