artykuł nr 1

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

Pobierz:

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Pobierz: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 12 sierpnia 2011 r. o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 5 września 2011 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Śwedziebnia o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni z dnia 21 września 2011 r.
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Michałkach z dnia 21 września 2011 r.
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Janowie z dnia 21 września 2011 r.
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Zasadach z dnia 21 września 2011 r.