artykuł nr 1

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów zarządzone na dzień 21 listopada 2010 r.

Pobierz:

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 28 września 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Pobierz: Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
Pobierz:

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2010 r. w sprawie podziału obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych  w  tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pobierz:

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 8 października 2010 r. o siedziebie i składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni

Pobierz: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 23 października 2010 r. dot. wezwania do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 2.
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 26 października 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  oraz bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Świedziebnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2.
Pobierz: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz: Informacja o zmianie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świedziebnia w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni o składach obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni w dniach od 15 listopada 2010 r. do 21 listopada 2010 r.
Pobierz: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Dostępne kategorie:
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.
Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 24 września 2023 r.
Wybory ławników na kadencję 2024-2027
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
Wybory do izb rolniczych zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r.
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
Wybory samorządowe 2018 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.
Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzone na dzień 31 maja 2015 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
Wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.
Wybory do izb rolniczych 3 kwietnia 2011 r.
Wybory samorządowe 2010 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia w okręgu wyborczym Nr 8 dnia 8 marca 2009r.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świedziebnia 28 wrzesień 2008r.
Wybory 2004-2007