artykuł nr 1

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów zarządzone na dzień 21 listopada 2010 r.

Pobierz:

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 28 września 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Pobierz: Obwieszczenie Starosty Brodnickiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
Pobierz:

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2010 r. w sprawie podziału obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych  w  tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pobierz:

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 8 października 2010 r. o siedziebie i składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni

Pobierz: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 23 października 2010 r. dot. wezwania do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 2.
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 26 października 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  oraz bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Świedziebnia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2.
Pobierz: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz: Informacja o zmianie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świedziebnia zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świedziebnia w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Pobierz: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni o składach obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Świedziebni w dniach od 15 listopada 2010 r. do 21 listopada 2010 r.
Pobierz: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego