artykuł nr 1

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.

Pobierz:

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Pobierz: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Pobierz: Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 28 kwietnia 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Pobierz: Obwieszczenie Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 11 maja 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz: Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Świedziebni z dnia 7 czerwca 2010 r.
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Michałkach z dnia 7 czerwca 2010 r.
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Janowie z dnia 7 czerwca 2010 r.
Pobierz: Informacja o składzie Obwodowej Komisji wyborczej Nr 4 w Zasadach z dnia 7 czerwca 2010 r.