artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o wyniku postępowania - budowa wodociągu.
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o wyniku postępowania - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Michałkach gm. Świedziebnia.
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o wyniku przetargu - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grzęby.
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dowóz dzieci.
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o wyniku postępowania -dostawa węgla 2006-07.