artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o wyniku postępowania - modernizacja drogi.
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa węgla Szkoła Podstawowa.
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa oleju.
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o wyniku postępowania- oprawy oświetleniowe.
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o wyniku przetargu - dostawa węgla.