artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nadzór inwestorski we wszystkich branżach przy budowie Gimnazjum z salą gimnastyczną w Świedziebni.
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zduny gm. Świedziebnia.
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Świedziebnia oraz części wsi Ostrów.
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Modernizacja dróg gminnych w Świedziebni i Michałkach, powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi.
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Świedziebni.