artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 080935C Michałki-Ozorkowo

artykuł nr 2

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2024 ROK - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

artykuł nr 3

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2024 ROK - GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ŚWIEDZIEBNI

artykuł nr 4

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2024 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA