artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".

artykuł nr 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia

artykuł nr 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"

artykuł nr 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" w formule „zaprojektuj i wybuduj"

artykuł nr 5

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2023 ROK - GMINA ŚWIEDZIEBNIA