artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebna w okresie od 01.01.2024r. do 31.112.2024r.

artykuł nr 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont trzech odcinków dróg gminnych w miejscowości Świedziebnia"

artykuł nr 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami SENIOR+ w miejscowości Michałki” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

artykuł nr 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".

artykuł nr 5

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową dróg gminnych na terenie Gminy Świedziebnia