artykuł nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług restauracyjnych - przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni informuje, że dokumentacja postępowania pn. Świadczenie usług restauracyjnych – przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w 2023 r. dostępna jest na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/73928bb5-2bee-4dd2-b7f9-336fe5af70f9

artykuł nr 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a77c3e3-f35f-4160-8ef6-78fbd9b42437

artykuł nr 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 080951C Ostrów - Rokitnica Nowa - Świedziebnia na odcinku o długości 823m

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a05a852c-8ba0-4aad-a85e-97aa1eee028b

artykuł nr 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Świedziebnia

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6b6a56a0-dde8-40ba-9216-22ced6c964e2

artykuł nr 5

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świedziebnia”

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6abbe13-8829-4ee2-b5f2-05cf643e1c5b