artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert na "Wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w Czarnym Bryńsku" realizowanego w ramach zadania publicznego pt. „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior+” oraz projektu pn. „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020