artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych w Gminie Świedziebnia"

artykuł nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę pn. "Świadczenie usług restauracyjnych - przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Świedziebnia w 2015 roku."

artykuł nr 3

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz: Ogłoszenie o zawarciu umowy
artykuł nr 4

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIEDZIEBNIA"

Pobierz: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:"Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świedziebnia"
artykuł nr 5

INFORMACJA O ZAWARCIU U UMOWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REMONTY ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:  

Ogłoszenie o zawarciu umowy