artykuł nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE ZAPYTANIA OCENĘ NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. "REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA I JANOWO".

artykuł nr 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE ZAPYTANIA O CENĘ NA USŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ OBEJMUJĄCĄ DOŻYWIANIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI, JANOWIE, MICHAŁKACH, ZASADACH, GIMNAZJUM W ŚWIEDZIEBNI

artykuł nr 3

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN."REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SPOŁECZNO - KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA I JANOWO"

artykuł nr 4

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE ZAPYTANIA O CENĘ NA OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO PRZEZNACZONEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA

artykuł nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do Szkoły Podstawowej w Świedziebni, Szkoły Podstawowej w Janowie, Szkoły Podstawowej w Michałkach i Szkoły Podstawowej w Zasadach