artykuł nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W DRODZE ZAPYTANIA O CENĘ NA DOSTAWĘ WĘGLA, MIAŁU I EKO-GROSZKU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE 2 DO SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W FORMIE LICYTACJI

Ogłoszenie 2 do sprzedaży składników majątku ruchomego w formie licytacji
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOSTAWĘ WĘGLA DO URZĘDU GMINY ŚWIEDZIEBNIA - ZAPYTANIE O CENĘ

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE DO SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W FORMIE LICYTACJI

Ogłoszenie do sprzedaży składników majątku ruchomego w formie - licytacji

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku Gimnazjum w Świedziebni.