artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na podział nieruchomości

Pobierz:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na podział nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym działki położonej we wsi Zasadki

Pobierz:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na podział nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym działki położonej we wsi Zasady Nowe

artykuł nr 2

Obwieszczenie dotyczące podziału nieruchomości z urzędu

Pobierz:   Ogłoszenie na podział nieruchomości