artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2024 ROKU

PobierzInformacja o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2024.
Pobierz:Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 08 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sporu w 2024 roku.
Pobierz:Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - Ogłoszenie o konkursie
Pobierz:Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - Wzór oferty
Pobierz:Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego
Pobierz:Załącznik Nr 4 do Zarządzenia - Wzór umowy
Pobierz:Załącznik Nr 5 do Zarządzenia - Wzór sprawozdania