artykuł nr 1

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Urzędu Gminy w Świedziebni dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Urzędu Gminy w Świedziebni.

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

W ramach usługi centralnej "Pismo ogólne" można dołączać pliki do 500 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Świedziebni:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

2. Następnie klikamy: Załatw sprawę

3. W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: URZĄD GMINY ŚWIEDZIEBNIA lub identyfikator 73lyjx7r4t

4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.

Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista ?punktów potwierdzających? udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP >> POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY >> Znajdź punkt potwierdzający.

Szczegółową instrukcję, opisującą również poniższe kroki, znajdą Państwo pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/pomoc/

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.

Adres skrytki Urzędu Gminy Świedziebnia na ePUAP-ie:

/73lyjx7r4t/SkrytkaESP

Katalog spraw załatwianych w Urzędzie za pomocą platformy ePUAP