artykuł nr 1

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236 z późn. zm.) informuję, że Gmina Świedziebnia od dnia 12 maja 2023 r. przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego.

Wnioski o zakup paliwa stałego będzie można składać w terminie od dnia 12 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.  w Urzędzie Gminy Świedziebnia.

Ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży: orzech 51 ton, groszek 0,88 tony.

Cena paliwa stałego: 2.000 zł brutto za tonę.

artykuł nr 2

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 4 listopada 2022 r. o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Informacja Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 4 listopada 2022 r. o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że Gmina Świedziebnia przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.