artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2022 ROKU

Pobierz:Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2022

Pobierz:

Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2022
Pobierz:Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Ogłoszenie o konkursie
Pobierz:Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Wzór oferty
Pobierz:Załącznik nr 3 do Zarządzenia - Wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego
Pobierz:Załącznik nr 4 do Zarządzenia - Wzór umowy
Pobierz:Załącznik nr 5 do Zarządzenia - Wzór sprawozdania