artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA W 2018 ROKU

Pobierz: Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2017
Pobierz: Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie
Pobierz: Załącznik nr 2 Wzór oferty
Pobierz: Załącznik nr 3 Wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego
Pobierz: Załącznik nr 4 Wzór umowy
Pobierz: Załącznik nr 5 Wzór sprawozdania

 

 

 

Pobierz: Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2018