artykuł nr 1

Ogłoszenie Nr 1/2011 o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków Gminy Świedziebnia na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Pobierz: Ogłoszenie Nr 1/2011 o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków Gminy Świedziebnia na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Pobierz: Formularz wniosku o udzielenie dotacji ze środków Gminy Świedziebnia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Pobierz: Formularz sprawozdania z realizacji zadania
Pobierz: Uchwała Nr X/49/2011 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, reastauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
artykuł nr 2

Ogłoszenie Nr 1/2010 o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków Gminy Świedziebniana sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Pobierz: Ogłoszenie Nr 1/2010 o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków Gminy Świedziebnia na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Pobierz: Uchwała Nr XXXIV/146/2010 w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Pobierz: Formularz wniosku o udzielenie dotacji ze środków Gminy Świedziebnia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Pobierz: Formularz sprawozdania z realizacji zadania
Pobierz: Uchwała Nr XXXVI/158/2010 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Dostępne kategorie:
Konkursy ofert
Pozostałe konkursy