artykuł nr 1

BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZU PŁYNNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu płynnego w miejscowości Świedziebnia

Pobierz:

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Pobierz:

Obwieszczenie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu - zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pobierz:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Pobierz:

Załącznik do decyzji
Charakterystyka przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa stacji paliw płynnych i gazu płynnego na działce nr 170/11 obręb ewidencyjny Świedziebnia w miejscowości Świedziebnia, gmina Świedziebnia”

Pobierz:

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Pobierz:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu płynnego w miejscowości Świedziebnia

artykuł nr 2

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W ROKITNICY NOWEJ

artykuł nr 3

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY

artykuł nr 4

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHLEBOWO

artykuł nr 5

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIERZNO