artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Rokitnica-Janowo"

Pobierz:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Rokitnica-Janowo"

 

artykuł nr 2

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Rokitnica - Janowo”

Pobierz: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Rokitnica - Janowo”

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na na realizację przedsięwzięcia polegającego na stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte na rzędnej 117,28 m n.p.m. położonego na działce nr 264/2 w miejscowości Księte, gm. Świedziebnia - regulacja poziomu krawędzi przelewu z wykonaniem oczepu na istniejącej ściance szczelnej

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na na realizację przedsięwzięcia polegającego na stabilizacji  poziomu  lustra  wody  jeziora  Księte  na rzędnej  117,28  m  n.p.m.  położonego  na działce  nr  264/2  w  miejscowości  Księte,  gm.  Świedziebnia  –  regulacja  poziomu  krawędzi przelewu z wykonaniem oczepu na istniejącej ściance szczelnej

 

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Rokitnica-Janowo

Pobierz:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Rokitnica-Janowo