artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2022 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Pobierz:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Pobierz:Informacja dodatkowa
Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2021 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Pobierz:Informacja dodatkowa
Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2020 rok

Pobierz:

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:Informacja dodatkowa
Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 

artykuł nr 4

Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świedziebni za 2019 rok

Pobierz: Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Informacja dodatkowa