artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie za 2021 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:Informacja dodatkowa
Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie za 2020 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:Informacja dodatkowa
Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 

artykuł nr 3

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Janowie za 2019 rok

Pobierz:

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Informacja dodatkowa
Pobierz: Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"