artykuł nr 1

Informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Pobierz: Informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwałę antysmogową")

 

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego - obory oraz budowie płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę na działce nr 241/2 obręb 0012 Rokitnica Nowa w miejscowości Rokitnica Nowa, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki”.