artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia za 2021 rok

Pobierz:

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz:

Informacja dodatkowa

Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"
Pobierz:Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

 

artykuł nr 2

Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia za 2020 rok

Pobierz:

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:

Informacja dodatkowa

Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 

artykuł nr 3

Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia za 2019 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz:Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Informacja dodatkowa
Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 

artykuł nr 4

Sprawozdania finansowe Gminy Świedziebnia za 2018 rok

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Pobierz: Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
Pobierz: Informacja dodatkowa