artykuł nr 1

"Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Michałkach, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja OZE" działka nr 35/3 miejscowość Michałki 56, obręb Michałki gm. Świedziebnia

Pobierz: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Pobierz: Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Michałkach, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja OZE" działka nr 35/3 miejscowość Michałki 56, obręb Michałki gm. Świedziebnia
artykuł nr 2

"Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Zasadach, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z piecem oraz instalacja OZE" działka nr 18/5 miejscowość Zasady Nowe 62, obręb Zasady Nowe gm. Świedziebnia

Pobierz: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Pobierz: Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Zasadach, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z piecem oraz instalacja OZE" działka nr 18/5 miejscowość Zasady Nowe 62, obręb Zasady Nowe gm. Świedziebnia

 

artykuł nr 3

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Pobierz: Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świedziebnia
artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej klasy L Zasadki - Sadłowo gm. Rypin nr 080909C z towarzyszącą infrastrukturą drogową długości ok. 1300 mb w miejscowości Zasadki gm. Świedziebnia realizowana na działce 64 w obrębie geodezyjnym Zasadki gm. Świedziebnia

Pobierz: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej klasy L Zasadki - Sadłowo gm. Rypin 080909C z towarzyszącą infrastrukturą drogową długości ok. 1300 mb w miejscowości Zasadki gm. Świedziebnia realizowanej na działce 64 w obrębie geodezyjnym Zasadki gm. Świedziebnia
Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej klasy L Zasadki - Sadłowo gm. Rypin 080909C z towarzyszącą infrastrukturą drogową długości ok. 1300 mb w miejscowości Zasadki gm. Świedziebnia realizowanej na działce 64 w obrębie geodezyjnym Zasadki gm. Świedziebnia
artykuł nr 5

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Drogi Mieszkańcu Gminy!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Świedziebnia przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

Korzyści dla Mieszkańców i całej Gminy!

· znaczące podniesienie szansy dla Gminy i Mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych;

· realną poprawę stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców;

Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby i możliwości Gminy konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych w Gminie, poprzez wykonanie badana ankietowego.

W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety, w celu współuczestnictwa w tak ważnym dla nas wszystkich przedsięwzięciu!

Ankietę prosimy wypełnić w terminie do 31 marca 2016 roku.

Ankietę można w sposób bardzo wygodny wypełnić przez Internet, klikając tutaj: http://goo.gl/forms/pPCoflguxa  - ankieta dla budynków mieszkalnych

http://goo.gl/forms/tsaU5UYT4P  - ankieta dla budynków i lokalów, wykorzystywanych przy działalności gospodarczej

Ankiety wypełnione internetowo trafiają do naszej bazy automatycznie.

Ponadto wydrukowane ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Świedziebnia. Ankiety można także pobrać i wydrukować samodzielnie (załączniki poniżej).

Wypełnione ankiety prosimy składać na jeden z następujących sposobów:

1. Osobiście – w Urzędzie Gminy Świedziebnia w sekretariacie,

2. Elektronicznie za pomocą poczty e-mail na adres: t.ratkowski@swidziebnia.pl

3. Listownie za pomocą poczty na adres:

Urząd Gminy Świedziebnia,

Świedziebnia 92A

87-335 Świedziebnia

z dopiskiem „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Ankieta”

 

Dziękujemy Mieszkańcom za pomoc w przygotowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla naszej Gminy.

 

Wójt Gminy – Szymon Zalewski

 

Załączniki do pobrania:

Ankieta dla Mieszkańca (PDF)

Ankieta dla Mieszkańca (DOC)

Ankieta dla Przedsiębiorcy (PDF)

Ankieta dla Przedsiębiorcy (DOC)