artykuł nr 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘBY

Pobierz:

Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 80905 C Grzęby gm. Świedziebnia o długości ok. 1150 mb”, zlokalizowanej na działce nr 34, 86 obręb Grzęby gm. Świedziebnia.

Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Pobierz: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

artykuł nr 2

Warunki uzyskania zezwolenia na wywóz nieczystości w Gminie Świedziebnia

Pobierz: Warunki uzyskania zezwolenia na wywóz nieczystości w Gminie Świedziebnia
artykuł nr 3

STABILIZACJA WÓD JEZIORA KSIĘTE NA RZĘDNEJ 116,98 M N.P.M. POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 264/2 W MIEJSCOWOŚCI KSIĘTE GM. ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:   Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Pobierz:    

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Stabilizacji wód jeziora Księte na rzędnej 116,98 m n.p.m. położonego na działce nr 264/2 w miejscowości Księte gm. Świedziebnia

Pobierz:  Obwieszczenie dotyczące o możliwości wglądu do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Pobierz:  Raport oddziaływania na środowisko stabilizacji lustra wody jeziora Księte na wysokości rzędnej 116,98 m n.p.m.
Pobierz:

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Pobierz: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Pobierz:   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

artykuł nr 4

WYDOBYCIE ZŁÓŻ KOPALIN POSPOLITYCH O OBSZARZE ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 2,0 HA I WYDOBYCIU W ROKU KALENDARZOWYM NIE PRZEKRACZAJĄCYM 20 000 M3 NA DZIAŁCE NR 250 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KSIĘTE GM. ŚWIEDZIEBNIA

Pobierz:   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowisowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu złóż kpalin pospolitych o obszarze zamierzonej działaności nie przekraczającej 2,0ha i wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20 000 m3 na działce nr 250 położonej w miejscowości Księte gm. Świedziebnia.
Pobierz: Zawiadomienie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu złóż kpalin pospolitych o obszarze zamierzonej działaności nie przekraczającej 2,0ha i wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20 000 m3 na działce nr 250 położonej w miejscowości Księte gm. Świedziebnia.