artykuł nr 1

STATUT GMINY

Pobierz: Statut Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr XXXIV/166/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świedziebnia