artykuł nr 1

 

 

Wójt Gminy
Kamil Durszlewicz

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Wójt Gminy Świedziebnia przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy Urzędu:
Poniedziałek – 730 – 1520
Wtorek – 730 – 1600
Środa – 730 – 1520
Czwartek – 730 – 1520
Piątek – 730 – 1520