artykuł nr 1

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"


 

Pobierz:Projekt "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
Pobierz: Formularz konsultacji
Pobierz:Informacja o wynikach konsultacji
Pobierz:Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

 

artykuł nr 2

PONOWNE WYBORY SOŁTYSA ORAZ WYBORY DO RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE CHLEBOWO

Rada Gminy Świedziebnia Uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zarządziła zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa oraz wyborów do rady sołeckiej w Sołectwie Chlebowo w dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 1900 w Chlebowie w domu Sołtysa Pani Henryki Szymańskiej.

artykuł nr 3

WYBORY SOŁTYSÓW ORAZ WYBORY DO RAD SOŁECKICH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA

Rada Gminy Świedziebnia Uchwałą Nr IV/24/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zarządziła zebrania wiejskie w sprawie dokonania wyborów sołtysów oraz wyborów do rad sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Świedziebnia.

Terminy oraz miejsca zebrań wiejskich określa poniższy harmonogram stanowiący załącznik do Uchwały Nr IV/24/2019:

HARMONOGRAM
zebrań wiejskich w sprawie dokonania wyborów sołtysów oraz wyborów do rad sołeckich na terenie Gminy Świedziebnia 

Lp.

Sołectwo

Data i godzina

Miejsce

1.

Dzierzno

05.03.2019 r. (wtorek)
godz. 1300

Budynek po Szkole Podstawowej w Dzierznie

2.

Janowo

05.03.2019 r. (wtorek)
godz. 1500

Świetlica wiejska w Janowie

3.

Mełno

07.03.2019 r. (czwartek)
godz. 1000

U Pana Sołtysa

 

4.

Księte

07.03.2019 r. (czwartek)
godz. 1300

Świetlica wiejska w Księtem

5.

Chlebowo

19.03.2019 r. (wtorek)
godz. 1100

U Pani Sołtys

6.

Świedziebnia

19.03.2019 r. (wtorek)
godz. 1530

Urząd Gminy

7.

Zduny

21.03.2019 r. (czwartek)
godz. 1100

U Pana Sołtysa

8.

Michałki

22.03.2019 r. (piątek)
godz. 1400

Szkoła Filialna w Michałkach

9.

Kłuśno

25.03.2019 r. (poniedziałek)
godz. 1600

Świetlica wiejska w Kłuśnie

10.

Rokitnica Nowa

26.03.2019 r. (wtorek)
godz. 1100

Świetlica wiejska w Rokitnicy-Wsi

11.

Zasady

26.03.2019 r. (wtorek)
godz. 1400

Szkoła Filialna w Zasadach

12.

Zasadki

27.03.2019 r. (środa)
godz. 1200

Świetlica wiejska w Zasadkach

13.

Granaty

27.03.2019 r. (środa)
godz. 1400

U Pana Sołtysa

14.

Grzęby

28.03.2019 r. (czwartek)
godz. 1600

Szkoła Filialna w Michałkach

15.

Rokitnica Wieś

29.03.2019 r. (piątek)
godz. 1500

Świetlica wiejska w Rokitnicy-Wsi

16.

Okalewko

29.03.2019 r. (piątek)
godz. 1600

Świetlica wiejska w Okalewku

 

 

artykuł nr 4

Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej")