artykuł nr 1

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE FIRMY

artykuł nr 2

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Pobierz:Projekt "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
Pobierz:Formularz konsultacji
Pobierz:Informacja o wynikach konsultacji
Pobierz:

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018r,

 

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie dotyczące wspólnoty gruntowej Obarczyska

Pobierz: Ogłoszenie dotyczące wspólnoty gruntowej Obarczyska
artykuł nr 4

Ogłoszenie dotyczące wspólnoty gruntowej Mełno

Pobierz: Ogłoszenie dotyczące wspólnoty gruntowej Mełno

 

artykuł nr 5

Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia