główna zawartość
artykuł nr 1

informacja dla osób posiadających gospodarstwo rolne

INFORMACJA

 

 Działając na podstawie art. 36§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096  ze zm. ) oraz art. 5 pkt. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.  2220 ze zm.  ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni uprzejmie zawiadamia , iż sprawa wniosku o świadczenia rodzinne  dla osób uzyskujących dochód z gospodarstwa rolnego w 2018 r. na okres zasiłkowy od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r. , z przyczyn niezależnych od organu, zostanie rozpatrzona niezwłocznie po ogłoszeniu wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2018 r. w drodze Obwieszczenia Prezesa GUS.

Wobec powyższego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świedziebni nie ma podstaw prawnych do wydawania decyzji w terminie wcześniejszym.