główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Świedziebnia za 2019 rok

Pobierz:

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz:Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz:Informacja dodatkowa
Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"