główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI VIII W DNIU 25 LIPCA 2019 R.

Pobierz:Uchwała Nr VIII/44/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
Pobierz:Uchwała Nr VIII/45/2019 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
Pobierz:Uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Pobierz:Uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy