główna zawartość
artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy (kadencja 2006-2010)

Komisja Rewizyjna
1. Jan Magalski - Przewodniczący Komisji
2. Marek Wiśniewski  - członek Komisji
3. Lech Wybult - członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Budżetu i Finansów
1. Piotr Burkwicz - Przewodniczący Komisji
2. Sławomir Kalinowski - członek Komisji
3. Zbigniew Frygier - członek Komisji
4. Jarosław Cyrankowski - członek Komisji

Komisja Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Józef Mosakowski - Przewodniczący Komisji
2. Marianna Szuszczewicz - członek Komisji
3. Heronim Fijałkowski - członek Komisji
4. Mirosław Zieliński - członek Komisji

Komisja Rolna
1. Wiesław Argalski - Przewodniczący Komisji
2. Marian Jabłoński - członek Komisji
3. Andrzej Turowski - członek Komisji