główna zawartość
artykuł nr 1

RADA GMINY - KADENCJA 2010-2014

Przewodniczący Rady
Kazimierz Mirosław Bejger

Członkowie Rady Gminy:
Jarosław Maciej Cyrankowski
Heronim Fijałkowski
Zbigniew Franciszek Frygier
Sławomir Gulczyński
Dorota Kopczyńska
Jan Magalski
Józef Mosakowski
Wiesław Nadolski
Julian Rupiński
Michał Straus
Andrzej Turowski
Marek Wiśniewski
Lech Wybult
Mirosław Zieliński