główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt pn. "Walczymy z wykluczeniem w Gminie Świedziebnia"

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
wraz z gminą Świedziebnia rozpoczyna realizację Projektu pn.
 
„Walczymy z wykluczeniem w Gminie Świedziebnia”
 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem Projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych i zaktywizowanie mieszkańców gminy Świedziebnia do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych.
W ramach Projektu zrealizowany zostanie cykl szkoleń i warsztatów w zakresie:
· kuchni regionalnej i dietetyki,
· dekorowania stołu i potraw
· organizowania i funkcjonowania bazy noclegowej i żywieniowej.
Zajęcia zakończą się wizytą studyjną w obiekcie agroturystycznym, podczas której uczestnicy projektu będą mogli zapoznać się z codzienną praktyką prowadzenia tego typu działalności.
 
W szkoleniach i warsztatach będzie mogło wziąć udział 10 nieaktywnych zawodowo1 mieszkańców gminy Świedziebnia.
 
Działaniem otwierającym Projekt będzie spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się 09.08.2011 r. (wtorek) w godzinach 8:00-16:00 w Urzędzie Gminy Świedziebnia,na które serdecznie zapraszamy wszystkich nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Świedziebnia.
Spotkanie dotyczyć będzie m.in. możliwości wykorzystania lokalnych zasobów do uzyskiwania dodatkowych dochodów ze źródeł pozarolniczych. Omówione zostaną również szczegóły projektu i przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników szkoleń i warsztatów.
Informacje o naborze i przebiegu Projektu sukcesywnie będziemy zamieszczali na stronie internetowej LGD oraz na stronie Urzędu Gminy Świedziebnia.
 


1Osoba nieaktywna zawodowo to osoba w wieku 15-64 l., pozostająca bez zatrudnienia, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy i nieubezpieczona w KRUS.

 

Projekt pn. „Walczymy z wykluczeniem  w Gminie Świedziebnia”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja