główna zawartość
artykuł nr 1

AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW LGD POPRZEZ PUNKT INFORMACYJNY

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, we współpracy z gminami: Brzuze, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk, rozpoczyna realizację Projektu pn.
 
„Aktywizacja zawodowa mieszkańców LGD
poprzez punkt informacyjny”
 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców LGD w zajęciach pozarolniczych poprzez pracę punktu informacyjnego.
W ramach Projektu, z dniem 1 kwietnia 2011 roku uruchomiony został punkt informacyjny, który będzie funkcjonował do dnia 31 grudnia 2011 roku, świadcząc wsparcie z zakresu:
  • poszukiwania pracy,
  • sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • wnioskowania o fundusze z Unii Europejskiej,
  • zakładania działalności gospodarczej.
Wsparcie może otrzymać każda osoba, która zamieszkuje na terenie którejkolwiek z gmin członkowskich LGD (Brzuze, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk).
Wsparcie można otrzymać:
  • osobiście, zgłaszając się do punktu informacyjnego, który jest zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy Wąpielsk (Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk),
  • telefonicznie – dzwoniąc na nr tel.: (056) 493 83 21 (prosić o połączenie z punktem informacyjnym),
  • mailowo – pisząc na adres: aktywizacja.LGD@gmail.com.
Punkt informacyjny jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 07:00-15:00, natomiast we wtorki w godz. 10:00-18:00.
Dla osób, które do punktu informacyjnego przybędą z dziećmi, istnieje możliwość skorzystania z przygotowanego kącika zabaw dla dzieci.
 
Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców LGD
poprzez punkt informacyjny”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja