główna zawartość
artykuł nr 1

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Pobierz: Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i wyborów do rad sołeckich na terenie Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i wyborów do rady sołeckiej.