główna zawartość
artykuł nr 1

PPWOW Informacje ogólne

 

POAKCESYJNY  PROGRAM  WSPRACIA  OBSZARÓW  WIEJSKICH
 

 
Program Integracji Społecznej 
 


Strona internetowa PPWOW  www.ppwow.gov.pl  
 

Pobierz: Nowa wersja Podręcznika realizacji Programu Integracji Społecznej
Pobierz: Zestawienie zmian w Podręczniku realizacji PIS
Pobierz:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świedziebnia na lata 2009-2015

Pobierz:  Plan Działania (zaktualizowany)