główna zawartość
artykuł nr 1

PODATKI I OPŁATY LOKALNE - 2009 ROK

Pobierz: Podatek rolny
Pobierz: Podatek od nieruchomości
Pobierz: Podatek od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku
Pobierz:

Opłata za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za odprowadzanie ścieków do zbiorowej kanalizacji sanitarnej

Pobierz: Opłata targowa