główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni za 2021 r.

Pobierz:

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Pobierz:

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
Pobierz: Informacja dodatkowa
Pobierz: Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni za 2020 r.

Pobierz:Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Pobierz:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Pobierz: Informacja dodatkowa
Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

 

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe

Pobierz:

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Pobierz: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
Pobierz: Informacja dodatkowa
Pobierz:Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"