główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI XIV W DNIU 27 MARCA 2020 R.

Pobierz:Uchwała Nr XIV/69/2020 zmieniająca  Uchwałę  Nr  XIII/65/2019  Rady  Gminy Świedziebnia  z dnia  20 grudnia  2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok
Pobierz:Uchwała Nr XIV/70/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świedziebnia na lata 2020-2029
Pobierz: Uchwała Nr XIV/71/2020 w  sprawie  niewyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w budżecie  gminy  środków  stanowiących  fundusz sołecki

Pobierz:

Uchwała Nr XIV/72/2020 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Chlebowo
Pobierz: Uchwała Nr XIV/73/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świedziebnia w 2020 roku
Pobierz:Uchwała Nr XIV/74/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Świedziebnia na lata 2020-2023
Pobierz: Uchwała Nr XIV/75/2020 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

Załączniki:
Załącznik 13 MB