główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet gminy na 2020 rok

Pobierz:Uchwała Nr XIII/65/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2020 rok
Pobierz: Uchwała Nr 13/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2019 r. w  sprawie  wydania  opinii  o  projekcie  uchwały  budżetowej  na  2020  rok  Gminy Świedziebnia
Pobierz: Uchwała Nr 13/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029
Pobierz:Uchwała Nr 11/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świedziebnia na 2020 rok
Pobierz: Uchwała Nr 12/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2029